lid  worden

Uw locatie: Home | Lid worden

WAAROM LID WORDEN?

De Schipperkes Club Nederland (SCN) is officiële belangenbehartiger van het Schipperke in Nederland.

 • De SCN stelt zich onder andere tot doel om dit leuke hondenras in stand te houden en te promoten.
 • De SCN kan deze taak alleen goed uitvoeren met de steun van veel liefhebbers van het Schipperke die lid van de vereniging zijn.
 • De SCN geeft informatie en voorlichting om het welzijn van het Schipperke te bevorderen.
 • De SCN geeft bijvoorbeeld informatie over het ras, de verzorging, de gezondheid en het fokken van gezonde honden.
 • De SCN organiseert evenementen (o.a. Kampioenschapsclubmatch en wandelingen) waar Schipperkes en hun bazen bijeenkomen om meer over elkaar te leren, of om gewoon gezellig met elkaar bezig te zijn.
 • De SCN ondersteunt en begeleidt mensen die wel eens een nestje met hun Schipperke willen fokken.
 • De SCN ondersteunt mensen die een Schipperke zoeken gefokt volgens de regels van de club.
 • De SCN is een vereniging van leden.
 • De SCN leden krijgen 4x per jaar een clubblad opgestuurd met informatie, verhalen van de leden en foto's.
 • De bij de SCN aangesloten fokkers zijn aan de Raad van Beheer geen 'heffing niet-lid rasvereniging' (KR III.25.2) verschuldigd.
 • Bij de SCN hebben de leden veel invloed op wat de SCN doet.
 • Bij de SCN kan alles wat van belang kan zijn voor het Schipperke op het programma geplaatst worden.

Kortom: vindt u het Schipperke een leuk hondenras en draagt u het een warm hart toe, word lid!

 

ALGEMENE INFORMATIE

Contributie
 • Leden: 20,- euro.
 • Gezinsleden: 10,- euro. (gezinsleden wonen op hetzelfde adres als een hoofdlid en krijgen geen clubblad)
Betalingen

Rekeningnummer: NL49 RABO 0343 3024 46 ten name van Schipperkes Club van Nederland, BIC RABO NL2U.   Nieuwe leden en gezinsleden krijgen een rekening toe gestuurd en dienen binnen 14 dagen na toesturen te voldoen.   Zij die lid worden na 1 juli betalen voor het lopende kalenderjaar de helft van de contributie, mits zij de contributie voor het volgende jaar gelijktijdig voldoen.

Lid worden

Vul onderstaande formulier in of neem contact op met het secretariaat.

Procedure

Na opgave wordt de naam van het aspirant lid in het eerstvolgende nieuwsbrief gepubliceerd.   Tot acht dagen na uitkomen van het Clubblad kunnen leden bezwaar aantekenen (Huishoudelijk Reglement artikel 1).   Na die termijn neemt het bestuur een besluit over de toelating van nieuwe leden.   Het aspirant lid lid ontvangt bij goedkeuring van de penningmeester een verzoek tot betaling van de contributie.   Als de betaling door de SCN is ontvangen, wordt het lid ingeschreven.   Dus s.v.p. pas betalen als u daarom wordt verzocht, als u hoort dat het bestuur u als lid heeft aangenomen.   Aan voortijdige betaling kunnen geen rechten worden ontleed.

Opzegging

Voor 1 december melden aan de penningmeester.

Adreswijziging

Uitsluitend melden aan de penningmeester.

 

LIDMAATSCHAP AANMELDFORMULIER